ESCENTRIC MOLECULES

ESCENTRIC MOLECULES
Artıq Kassel alman şəhəri ətir dünyasında çox məşhurdur. Hələ uşaq təsisçisi olan mübahisəli Geza Shoen şirkəti yüzlərlə ətri yalnız qoxusuna görə fərqləndirməyi deyil, həm də onların hansı komponentlərdən ibarət olduğunu müəyyən etməyi bacarırdı. Böyüməsi və təhsil alması ona ətir sənayesində işləməyə imkan verdi. Gənc sənətkar dərhal öz cəsarəti ilə diqqət çəkdi- o qaydalara zidd gedərək streotipləri qırdı və ənənələrə əməl etmədi. Hətta Boudicca, REN, Clive Christian, Diesel kimi «divlərlə» işləmək və o öz mövqeyində dayanmaq Gezanı qorxutmadı . lakin bir gün ətriyyatçı anladı ki, öz inkişafları əsasında ətir yaratmaq, başqalarının ideyalarını həyata keçirməkdən çox maraqlıdır. 2005-ci ildə Berlin ətriyyatçısı “ətirli molekul” metodunu patentləşdiridi. Escenrtric Molecules şirkətinin fəaliyyəti dərhal nəinki peşəkarların, eləcə də “Feromon ətirlər» təəssübkeşlərinin maraq obyekti oldu. İş orasındadır ki, bütün ətirlərin tərkibində feremionların təqdimi- bəzi canlı orqanizmlər ətirli molekul səviyyəsində təqdim olunan müxtəlif cinslər arasında əlaqəni təmin edir. Unikal ətirlərin əsasına İso E Super sintetik feromonlar daxildir. Feromon tərkiblər hər insanın dərisində müxtəlif cür açılır- bu da istənilən halda öz hopnotik “səslənməsini” qoruyaraq ətirli şleyfin təkrarsızlığına zəmanət verir. Shoen komandası artıq bazara 4 feromon ətrir buraxmışdır. Molecule 01 ətri onlar arasında pionerdir. Qadın jurnalları bu ağaclı ətri “sakitləşdirici, tünd, ehtiraslı, fantaziyalara meylli, problemi, kədəri və şübhələri unutduran ətir” kimi xarakterizə edir. Shoenin daha bir şedevri Escentric 01 də unikaldır.