Nasomatto

Ətir Nasomatto Black Afgano məşhur dərman adınnan götürülmüşdür. Müəllif ətriyyatçı Alessandro Gualtieri hipnotik rəng və otlardan istifadə edərək həmin ətirə orjinal və xüsusi görmə vermişdir. Nasomatto Black Afgano dərin dumanlı tünd və narkotik ətirli olmaqla dünyaya yaxşı tərəfdən göstərmək üçün yaradılmışdır. O, universal ətir olmaqla gündəlik istifadə üçün romantik bir tarix göstəricisidir. Zəngin və çoxşaxəli ətir qoxusuna
malik dünya şöhrətli BLACK AFGANO ətrinin Nasomatto Cin White variantı da hazırlanmışdır